Thời không trật tự phá hư người, nhập cư trái phép vạn giới, mang theo nữ nhi chơi buôn lậu!
Tần Quỳnh vết thương cũ tái phát phải thình càu rồi? Chuyện nhỏ! Hiện đại y học thỏa thỏa cứu mạng!

Đại Đường náo nạn châu chấu, lương thực không có ? Chuyện nhỏ! ! Ta Hoa Hạ khác không nhiều lắm, chính là lương thực nhiều!

Đại hán Hung Nô rất lớn lối? Lý Nghiễm tướng quân, nếu không ta trang bị chút súng tự động?

Triệu cấu bị vây Ngưu Đầu Sơn? Nhạc Phi lão ca, tới chỉa xuống đất Lôi như thế nào?

. . . . . . ( bổn : vốn chuyện xưa kịp nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )
P/S : Truyện có người thấy hay có người thấy dở, ai k thích vui lòng click back dùm đừng comment những lời cay đắng đau lòng nhau.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
62,573
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Pipimeo Avatar

Pipimeo

Level: 0
3
104
2343

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

28 bình luận


Hoa96 10
5
chipzai123 5