Vũ Luyện Điên Phong

DS Chương Đề cử

Điểm: 9/ 10 - 5738 phiếu

Dương Khai đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các, kiêm gã quét rác, sai vặt, vì vô tình mặt được một cuốn Hắc thư thần bí, từ đó bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng.”


Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trứ danh thiên hạ, vì sao mà một tên hàu sai vặt lại chiếm được những mỹ nữ sắc nước hương trời trong thiên hạ???

Ai đã đọc Vô Thường của Mạc Mặc thì không thể bỏ qua tác phẩm này. Tác giả viết ngày càng lên tay.

Trích Đoạn


Chương 2958: Vu thuật tái hiện

Chương 2957: Thánh thụ che chở, hoàng tộc

Chương 2956: Vừa đến chi, thì lại đánh

Chương 2955: Cẩu vấn đề

Chương 2954: Hạc đứng trong bầy gà

1 - Chương 1: Gã quét rác sai vặt

2 - Chương 2: Đánh vỡ nam tường không quay đầu

3 - Chương 3: Liên tiếp bị đánh bại 147 tràng

4 - Chương 4: Hắc Thư

5 - Chương 5: Ngạo Cốt Kim Thân

6 - Chương 6: Bảo mã xứng tốt yên, mỹ nữ

7 - Chương 7: Tôi Thể Cảnh tầng bốn, Khí Cảm

8 - Chương 8: Trước sau lồi lõm chân dài, da

9 - Chương 9: Mộng chưởng quỹ

10 - Chương 10: Rủi ro tiêu tai

11 - Chương 11: Người tốt làm đến cùng, tiễn

12 - Chương 12: Quỷ kế

13 - Chương 13: Ngươi chờ Converter:

14 - Chương 14: Lư hương Converter:

15 - Chương 15: Lên núi tìm dược Converter:

16 - Chương 16: Tôi Thể tầng năm Converter:

17 - Chương 17: Chiến yêu thú Converter:

18 - Chương 18: Người tốt có tốt báo Converter:

19 - Chương 19: Tô Mộc đến tìm phiền toái

20 - Chương 20: Đốt phòng ở Converter:

21 - Chương 21: Ta cho ngươi ba chiêu Converter:

22 - Chương 22: Sửa lại thua trận Converter:

23 - Chương 23: Một đồ chơi Converter:

24 - Chương 24: Địa cấp Hạ phẩm Huyết Linh

25 - Chương 25: Lư hương diệu dụng Converter:

26 - Chương 26: Tiểu nhân báo thù, suốt ngày

27 - Chương 27: Luận Bàn Thoáng Một Tý Cũng Sẽ

28 - Chương 28: Quá Keo Kiệt

29 - Chương 29: Lỗ Lớn

30 - Chương 30: Cá Bị Dính Nước Mặn Đại Xoay

Xem hết