Vũ Thần

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 43 phiếu
Thiên tài là như thế nào?
Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp.
Đó thật chính thiên tài. .....
Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!

Trích Đoạn

CHƯƠNG 406: CẢM NGỘ VỀ BA ĐIỂM.

CHƯƠNG 405: ĐIỀU KIỆN TRAO ĐỔI.

CHƯƠNG 404: KHUYẾN CÁO.

CHƯƠNG 403: BÌNH NGUYÊN TRUNG ƯƠNG.

CHƯƠNG 402: BA THÁNG SAU.

1 - Chương 1: Hạ gia lục tử

2 - Chương 2: Hồ trung kỳ ngộ

3 - Chương 3: Thần luyện phong ba

4 - Chương 4: Phỉ dĩ sở tư đích tốc độ tu

5 - Chương 5: Đột phá đệ lục tầng

6 - Chương 6: Hồ Hùng

7 - Chương 7: Hỗn Nguyên Kình

8 - Chương 8: Chính thính vãn thiện

9 - Chương 9: Tàng Thư Các

10 - Chương 10: Kim Thủy chiến kỹ

11 - Chương 11: Chiến kỹ điên phong

12 - Chương 12: Phụ thân phản gia

13 - Chương 13: Lục tằng bích chướng.

14 - Chương 14: Nhận Bì Thuật

15 - Chương 15: Đệ thất tầng

16 - Chương 16: Thông tập phạm

17 - Chương 17: Tùng lâm chi ngộ

18 - Chương 18: Đệ nhất thứ bác sát

19 - Chương 19: Tử nhân tài

20 - Chương 20: Từ gia bảo

21 - Chương 21: Thuận lợi phản gia

22 - Chương 22: Khai Sơn Tam Thập Lục Thức

23 - Chương 23: Tái độ tiến giai

24 - Chương 24: Niên sơ giác kỹ

25 - Chương 25:Thủy hỏa tương khắc

26 - Chương 26: Thủy Kim công pháp

27 - Chương 27: Chiến nhi thắng chi

28 - Chương 28: Tọa vị biến hóa

29 - Chương 29: Tiên thiên chiến kỹ

30 - Chương 30: Thực thoại thực thuyết

Xem hết