Sao hoả lần đầu di dân trong tuyệt vọng ngẫu nhiên lấy được tạo thần hệ thống, từ nay về sau bước lên con đường thành thần. Ban ngày, hắn là đồng học lão sư trong mắt siêu cấp học phách, ban đêm, hắn liền là để cho vũ nội rung động bóng tối chi vương.

"Một thế này cho dù ngươi là cái thế thiên kiêu, siêu cấp yêu nghiệt, vẫn là tuyệt thế xinh đẹp, Cao Lãnh kỳ hoa, toàn bộ cũng bị ta trấn áp, ta chính là phương này vũ trụ duy nhất thần chí cao!"

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
28,572
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Ladygaga4123 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    2 ngày trước

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận


Ladygaga4123 25