Đánh giá
Đã có 19 người đánh giá
“Tiểu hòa thượng, chạy nhanh cho ta tránh ra, ngăn trở hải quân quán triệt chính nghĩa việc, vậy đáng chết!”
“A di đà phật, bọn họ đều là tay không tấc sắt dân chúng, dùng cái gì như thế? Thí chủ, lệ khí quá nặng!”
“……”
“Khuyển gặm hồng liên!”
“Kim chung tráo!”
Biển rộng tặc thời đại, một vị Thiếu Lâm võ tăng đột nhiên xâm nhập, đối mặt trước mắt giống như địa ngục giống nhau hỗn loạn thế giới, cổ hải cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại.
Mới nhất
10 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
100
Linh khí
31
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

devileyes357 Avatar

devileyes357

Level: 0
Ta Là Siêu Nhân
27
5635
1554

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

53 bình luận


ʚ⚘ɞ‏ Čħịςħ 25
trivuitinh 1