Cao tam học sinh Ngô Thiên mở ra thần mắt, từ đây, tài phú, quyền thế, mỹ nữ nối gót tới! Chân dẫm phú nhị đại, tay ủng bạch phú mỹ! Quan trọng nhất chính là, 23 tuổi ngây thơ mỹ nữ lão sư cũng thành hắn vật trong bàn tay!
Ta thành tích lót đế! Không sợ, ta có thần mắt, ta có phục chế công năng!
Ta không xu dính túi! Không sợ, ta có thần mắt, ta có thấu thị công năng!
Ta không bạn gái! Không sợ, ta có thần mắt, ta có mị lực công năng!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
1,640
Linh khí
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Springblade đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    6 tháng trước
Springblade Avatar

Springblade

Level: 0
2
365
2424

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


Springblade 40