Mang năng lực điện từ giống Misaka Mikoto xông Cửu Châu Tu Tiên Giới

P/s:
Lịch ra: hên xui.
Tình trạng: Full
Thể loại: tiên hiệp
Cốt truyện:truyện hài hước chả có cốt truyện gì

P/s:

Nếu thấy được xin vote “Tốt”

Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn

Trích Đoạn


Chương 404: Cuối cùng

Chương 403: Cục

Chương 402: Xu thế

Chương 401: Nhẫn

Chương 400 : Vĩnh

1 - Chương 1: xuyên việt có chút sợ

2 - Chương 2: Giận xoát tồn tại cảm giác

3 - Chương 3: Pi ~ Ka ~ Chu ~

4 - Chương 4: Lv1

5 - Chương 5: Ta thế nhưng là Đệ Nhất Thiên

6 - Chương 6: Ngạo kiều lão sư

7 - Chương 7: Khí vận

8 - Chương 8: Ngàn vạn linh thạch

9 - Chương 9: Lầu ba

10 - Chương 10: Không được một đêm a

11 - Chương 11: Tiễn đưa các ngươi lên đường

12 - Chương 12: Không phải hợp tác mà chính là

13 - Chương 13 : Lão sư Túi Càn Khôn

14 - Chương 14: Lập Flag

15 - Chương 15: Chiếm đóng

16 - Chương 16: Không cần ô

17 - Chương 17: Thật sự là không có hàng a, cô

18 - Chương 18: Mệnh trung chú định muốn đánh

19 - Chương 19 : Lưu Vân hoàng tộc

20 - Chương 20: Ngươi vừa không phương

21 - Chương 21: ly biệt cũng là phiến tình

22 - Chương 22: Lão tử có Buff

23 - Chương 23 : không ngạo kiều chủ giác không

24 - Chương 24: Bần nhũ cũng là tư nguyên khan

25 - Chương 25: Cái này giả bộ ta cho sáu điểm

26 - Chương 26: Họa người bằng hữu vòng tròn

27 - Chương 27: Tương lai Nam Chủ Nhân

28 - Chương 28: Cũng không muốn giả bộ 13

29 - Chương 29: thần TM(con mụ nó) Ám độ trần

30 - Chương 30: Khoa học đệ nhất Cá Điện Sinh

Xem hết