Ngẫu nhiên cứu nữ cảnh hoa, Tiểu Đạo Sĩ hạ sơn, bắt đầu hành trình hộ vệ của hắn cuộc đời.

Cảnh sát tỷ tỷ, "Ta tuyên bố, Tần Phong từ đây chính thức quy ta một người hết thảy. Ai ghi nhớ hắn, ta với ai gấp!"

Giáo Hoa muội muội, "Ta cũng tuyên bố, ta là tỷ tỷ đồ cưới, từ đây hoàn thành Quy tỷ phu hết thảy!"

Chúng mỹ nữ, "Chúng ta phản đối, Tần Phong là của mấy người, cũng là chúng ta!"

Tiểu Đạo Sĩ, "Khặc khặc, biết điều một điểm. Mọi người không nên gấp, từng cái từng cái đến! Bần Đạo không gần nữ sắc, chúng ta vẫn là tìm một chỗ, hảo hảo bàn luận cuộc sống đi!"
Mới nhất
11 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
10
Linh khí
1
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Soái Ca
59
48594
50742

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận


doidentoi 1