Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Kỳ trí phá quỷ án, xảo tư chiêu ngục oan. Hiện đại pháp y xuyên qua Nam Tống những năm cuối, thượng lưu ngợp trong vàng son, tầng dưới chót dân chúng lầm than Thế tục rung chuyển bất an, hung án quỷ sự không ngừng, mạng người tiện như cỏ rác, vận mệnh tựa kiếm như đao Thả tới lĩnh giáo lĩnh giáo!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
14,150
Linh khí
250
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

AnckSuNamun Avatar

AnckSuNamun

Level: 0
Ta Là Siêu Nhân
9
1295
500

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

9 bình luận


thaold 250