Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
Kỳ trí phá quỷ án, xảo tư chiêu ngục oan. Hiện đại pháp y xuyên qua Nam Tống những năm cuối, thượng lưu ngợp trong vàng son, tầng dưới chót dân chúng lầm than Thế tục rung chuyển bất an, hung án quỷ sự không ngừng, mạng người tiện như cỏ rác, vận mệnh tựa kiếm như đao Thả tới lĩnh giáo lĩnh giáo!
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

AnckSuNamun Avatar

AnckSuNamun

Level: 0
Ta Là Siêu Nhân
7
746
43

Vinh danh bảng

loading