Xử Án

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.8/ 10 - 4 phiếu
Kỳ trí phá quỷ án, xảo tư chiêu ngục oan. Hiện đại pháp y xuyên qua Nam Tống những năm cuối, thượng lưu ngợp trong vàng son, tầng dưới chót dân chúng lầm than Thế tục rung chuyển bất an, hung án quỷ sự không ngừng, mạng người tiện như cỏ rác, vận mệnh tựa kiếm như đao Thả tới lĩnh giáo lĩnh giáo!

Trích Đoạn

Chương 137 linh đường nghiệm thi

Chương 136 mới gặp manh mối

Chương 135 dấu diếm tình hình thực tế

Chương 134 khám tra hiện trường

Chương 133 xuống tay điều tra

1 - Chương 1 xuyên qua chín trăm năm, xem Động

2 - Chương 2 ba lăng lại dạ vũ, nơi nào là nhà

3 - Chương 3 quật mộ khai quan, ai thức quân

4 - Chương 4 bạch hỏa chiếu hắc y, rừng thông

5 - Chương 5 khai quan là lúc, trăng lạnh lại

6 - Chương 6 kim tằm hóa quỷ điệp

7 - Chương 7 trung cổ

8 - Chương 8 tánh mạng cùng trong sạch

9 - Chương 9 phong nhã sâu xa

10 - Chương 10 hậu nha rối loạn

11 - Chương 11 không câu nệ tiểu tiết cứu giúp

12 - Chương 12 lời nói khách sáo

13 - Chương 13 nhị thúc hồ đào

14 - Chương 14 chân chính nguyên nhân bệnh

15 - Chương 15 diệt khẩu

16 - Chương 16 vườn rau dấu chân

17 - Chương 17 truy hung

18 - Chương 18 ai buồn côn

19 - Chương 19 ra quan

20 - Chương 20 phản chế

21 - Chương 21 lộc nguyệt nương

22 - Chương 22 hắc y nữ nhân

23 - Chương 23 trụy nhai

24 - Chương 24 thoát hiểm cùng xin giúp đỡ

25 - Chương 25 ép hỏi

26 - Chương 26 trong màn mưa tự hỏi

27 - Chương 27 bị bắt

28 - Chương 28 bối hắc oa

29 - Chương 29 cha con nhu tình

30 - Chương 30 Giang Lăng phủ mật thám

Xem hết