"Thổi ngưu bức hệ thống phát hiện kí chủ, khóa lại bên trong, xin chờ một chút. . ."

Nghe trong đầu lạnh buốt máy móc âm, hệ thống gia thân trương tiểu kiếm một mặt mộng bức: "Cái gì hệ thống? !"

Duyệt văn tập đoàn đại thần tác gia, tác phẩm tiêu biểu: Thần Cấp May Mắn, Cửu Trọng Thần Cách...

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
200
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • [email protected] đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • nham3570 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • noonechangeyou đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • noonechangeyou đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Castiel_god đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • dienlasao đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • 0o0lucky0o0 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • iniana đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
114
44951
99271

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

76 bình luận


0o0lucky0o0 50
dienlasao 25
Castiel_god 25
noonechangeyou 20
nham3570 10
iniana 5