Xuyên Không Du Lịch Giả

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 32 phiếu
Nhọ....

Báo hại....

Thanh niên nhận được hệ thống từ bản thân ở tương lai. Xuyên qua các thế giới gây chuyện...

Truyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ. ^_^

Trích Đoạn

Chương 33 : (cười ) :V

Chương 32 : Zuchi VS Vân Lam Tông

Chương 31 : Sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên

Chương 30 : Bắt cóc tốc độ cao

Chương 29 : Vặt vô trong mả

1 - Chương 1 : Người được chọn ?

2 - Chương 2 : Đến tu tiên giới. Ngày đầu tiên.

3 - Chương 3 : Bắt đầu cày cuốc. Kết thúc

4 - Chương 4 : Thảo Hà thành.

5 - Chương 5 : Nhiệm Vụ đầu tiên.

6 - Chương 6 : Đi đến Đấu Phá Thương Khung

7 - Chương 7 : Thú săn mồi kiêu hãnh.

8 - Chương 8 : Trao đổi.

9 - Chương 9 : Chữa Bệnh.

10 - Chương 10 :

11 - Chương 11 : Xuyên Không du lịch giả

12 - Chương 11.5 : Phụ chương ĐPTK

13 - Chương 12 : Odoran

14 - Chương 13 : Chuyển nghề ( 1 )

15 - Chương 14 : Chuyển nghề ( 2 )

16 - Chương 15 : Cày cày cuốc cuốc. (1)

17 - Chương 16 : Cày cày cuốc cuốc ( 2 )

18 - Chương 17 : Cày cày cuốc cuốc ( 3 )

19 - Chương 18 : Cày cày cuốc cuốc ( 4 )

20 - Chương 19 : Đến Senga

21 - Chương 20 : Đến Senga ( 2 )

22 - Chương 21 + 22 : Đụng độ - Bảo vệ .

23 - Chương 23 : Lên đường đến Ma giới.

24 - Chương 24 : …..

25 - Chương 25 : ......

26 - Chương 26 : Ly mì của Zuchi

27 - Chương 27 : Rắc rối.

28 - Chương 28 : Shopping

29 - Chương 29 : Vặt vô trong mả

30 - Chương 30 : Bắt cóc tốc độ cao

Xem hết