« trở lại quá khứ biến thành mèo » chính thức đồng nhân —— làm một không lo ăn uống phòng đời thứ hai, Tô Mạc Già dùng một loại nào đó ác nhất thông tục nhất phương thức (điện giật) xuyên qua đến rồi « Hồi Miêu » một sách bên trong con nào đó vừa ra sân liền muốn lĩnh cơm hộp chuột trên thân. Lại nhìn hắn như thế nào tự cứu, như thế nào tại Than đen thủ hạ lăn lộn phong sinh thủy khởi!"Có Than đen lão đại bảo bọc, tiểu trái bưởi chủ nhân ôm, đời này không tiếc chim ~~~ "

------------------------------

Đồng Nhân "Trở về quá khứ biến thành mèo", main trong sinh vào con chuột ở phần đầu truyện và sắp bị Than đen thịt :)))))))))

---------

Lĩnh cơm hộp --- Diễn viên quần chúng hết vai diễn lĩnh cơm hộp như tiền lương
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
9,920
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Hổ Báo Trường Mẫu Giáo
12
3712
1380

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận