Làm Lục hải không biết rõ mình xuyên qua đến một cái thế giới trò chơi thời điểm hắn là mộng bài.

Đương nhiên chỗ ở mình cái này một cái quốc gia lại là Đông Hán, hơn nữa còn là năm cuối thời điểm, hắn cảm giác mình là có thể kiểu như trâu bò.

Nhưng khi hắn biết quân lính lập tức phải diệt bọn họ cái này một cái sơn trại thời điểm, cái tên này liền dừng bút.

Tui cũng muốn giới thiệu chút về truyện nhưng tui cũng chưa đọc nên thôi :V

Đề cử

vote
41
Nguyệt phiếu
1.070
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

May Mắn Hơn Người
24
14180
6511

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

60 bình luận


q325641236 300
PhucHi 240
hsingliang95 100
clinkz96 60
vuducdung1996 50
thanghien 20
giothoilabay 20