Hắn từng là Hoa Hạ lưỡi dao, binh giới bên trong chi vương, Thiên Kiếm thành viên! Hắn còn là đang phương tây thế giới dưới đất khai sáng Địa Phủ, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Đông Phương Diêm Vương!

Hắn nói: "Ta gọi Lưu Phong, họ Lưu Lưu, Phong Lưu Phong. Ta am hiểu nhất hai chuyện, một là giết người, hai là cứu người. Ta muốn cứu người, quỷ sai đều mang không đi; ta muốn giết người, trời cao cũng không cứu sống được."

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
75,015
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

11 bình luận