Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
Trương Dư Sinh tổ tiên là xích cước thần y , từng du lịch qua rất nhiều nơi , tại mệt mỏi xuống về đến cố hương ở dưới chân núi thành lập một tiệm thuốc.

Dần dần tiệm thuốc truyền đến Trương Dư Sinh trong tay , không có thừa kế tổ tiên y thuật Trương Dư Sinh , tại một lần bị bức bách bên trong , hắn sau khi về đến nhà nhưng lấy được tổ truyền sách thuốc truyền thừa.
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
10
Linh khí
50
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Đẹp Trai Có Gì Sai
172
105970
14865

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


minhnhat 50