Một điểm công đức có thể hối đoái một phút thọ mệnh.

Làm một chuyện tốt, được một điểm công đức. Làm một chuyện xấu, trừ trăm điểm công đức.

Cứu một phàm nhân, được mười giờ công đức. Giết một phàm nhân, trừ ngàn điểm công đức.

Cứu một người người lương thiện, được năm mươi điểm công đức. Giết một cái người lương thiện, trừ năm nghìn điểm công đức.

Nếu như ngươi có đầy đủ công đức, như vậy chúc mừng ngươi, trường sinh bất lão đem không phải là mơ mộng nữa!

p/s:10 chương đầu chỉ giới thiệu và bắt đàu truyên.Từ chương 11 trở đi hệ thống xuất hiện và main sẽ vô sỉ hơn
__________________________________________________________
__ Cầu vote 10* !!
__ Cầu vote cuối chương !!
__ Cầu like !!
____________________________________________
Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn
Có sai sót xin comment bên dưới để hoàn thiện hơn

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
61
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

hoasctn1 Avatar

hoasctn1

Level: 0
Tài Tử Phong Lưu
31
9456
23207

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

19 bình luận


zdat123456z1 25
haiauhat 15
Hungly987 5
khucgo0103 5
ta0thubg 1