Yêu Thần Ký

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 18467 phiếu

Yêu Thần vừa ra, ai dám tranh phong.

Mạnh nhất Yêu Linh sư Nhiếp Ly bởi vì một quyển thần bí thời không Yêu Linh Chi Thư trùng sinh còn trẻ thời đại, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất Yêu Linh chi lực, đặt chân võ đạo đỉnh phong!

Kiếp trước cừu nhân, toàn bộ thanh toán.

Nếu như trùng sinh, ở kiếp này ta chính là Chúa Tể hết thảy Chúng Thần Chi Vương, lại để cho hết thảy đều tại ta dưới chân ở ẩn run rẩy a.

Trích Đoạn


Chương 452: Bái phỏng

Chương 451: Thiên Âm các

Chương 450: Thí Thần Khí

Chương 449: Yêu Thần tông

Chương 448: Vận mệnh đã như vậy

1 - Chương 1: Trùng sinh

2 - Chương 2: Ếch ngồi đáy giếng

3 - Chương 3: Phạt đứng

4 - Chương 4: Trăm vạn Yêu Linh tệ?

5 - Chương 5: Ma Dược Sư?

6 - Chương 6: Tiếu Ngưng Nhi

7 - Chương 7: Đạo Dẫn Chi Thuật

8 - Chương 8: Lòng của thiếu nữ

9 - Chương 9: Nữ thần bữa sáng

10 - Chương 10: Lôi Hỏa Thánh Điển

11 - Chương 11: Uy hiếp

12 - Chương 12: Linh Hồn Hải

13 - Chương13: Khảo thí thiên phú

14 - Chương 14: Thiên Đạo Thần Quyết

15 - Chương 15: Thỉnh giáo

16 - Chương 16: Yêu thuật?

17 - Chương 17: Văng ra rồi

18 - Chương 18: Minh văn đại sư?

19 - Chương 19: Thế gia đệ tử

20 - Chương 20 : Tử Lam Thảo

21 - Chương 21 : Tử Lam Thảo tác dụng

22 - Chương 22 : Băng Hoàng

23 - Chương 23 : Giết người rồi!

24 - Chương 24 : Xuất phát

25 - Chương 25: Dực Long thế gia

26 - Chương 26 : Linh hồn hóa hình

27 - Chương 27 : Giao cho ta a!

28 - Chương 28 : Hô Duyên Lan Nhược

29 - Chương 29: Một quyền

30 - Chương 30 : Linh hồn lực đọ sức

Xem hết