Đây là một thiên ác ôn dưỡng thành ký, Lâm Tinh cuối cùng trở thành liên minh nổi danh nhất ác ôn, Bill Lambiel cùng Bruce Bowen cảm thấy không bằng.

Sói xuất phẩm

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Danh Hào Đổ Bóng
76
51575
3489

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận