Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Đời trước là cảnh sát Lâm Diệu, không nghĩ tới đời này cũng là cảnh sát, vẫn là cái nội ứng cảnh sát, nội ứng tại cái này dung hợp vô số kinh điển phim truyền hình, kinh điển phim đặc thù thế giới bên trong.

Chuyển lời: Tử vong không phải là kết thúc, hoặc là vô hạn bắt đầu.

-------------------

❂❂❂ Những mức buff:
1 np = 2 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 5 chương
1 Thất Thải Châu = 6 chương
1 Kim Sa Châu = 7 chương
Mới nhất
2 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Bé Love Đại Gia
264
53732
111151

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận


ElyasStanton 60