Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
Có một ngày, khi Vương Kinh Mộng cõng hắn kiếm tiến vào Trường Lăng lúc, hắn nhìn thấy một cái thịnh thế đến, cũng nhìn thấy Kiếm Khí bảng phía trên rất nhiều hào kiệt, cũng chỉ là cùi bắp.

P/s: Truyện đại thần, hố mới toanh.
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử

vote
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
113
68334
4427

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận