Thiên Hi 5 năm ban đầu, có thần điểu hiện thế, kỳ sắc ngân bạch, hai cánh phun ra nuốt vào khói lửa ngang trời mà đi, trụy vu kinh thành chi tây. —— « Bắc Tống Thiên Thư Dã Lục »

"Thần Điểu? Đồ chơi này thế nào cảm giác càng giống như là ta ngồi rủi ro máy bay?" Quyển sách nhân vật chính Lý Chương hơi nghi hoặc một chút nói, "Ngoài ra ta là ai Đại Biểu Ca?"

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
112,232
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • thehand đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    1 tháng trước
9
1002
11441

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận


thehand 10