kiếp trước thân làm một cái nho nhỏ lol streamer Lục Vân, bởi vì đá ngã lăn ổ điện điện giật mà chết, trùng sinh trở thành một thân ở Hàn Quốc thiên triều du học sinh.
Lục Vân lúc này thân ở thế giới mới cũng tại 2017 năm, tự nhiên có võng du. có thể khiến người kinh ngạc chính là —— Anh Hùng Liên Minh thế mà mới Open Beta?
thế là Lục Vân mang theo nửa đùa nửa thật tâm thái, tại" tăng thêm hảo hữu" bên trong tìm tòi: Faker
từ đây, Lục Vân sụp đổ thường ngày bắt đầu ......
*******************************************
******** truyện một ngày 2 chương ********

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
45
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
25
13289
65

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

56 bình luận