Bàn long chi mạnh nhất bản tôn tóm tắt: www.uukanshu.net lão thư trùng xuyên qua thành bàn long trung Olivia. A Kỳ Tác Luân, đi lên hoàn toàn dung hợp quang minh cùng hắc ám pháp tắc con đường, quang minh cùng hắc ám hình thành quái dị Thái Cực Đồ, làm hắn từng bước một siêu việt đại viên mãn thượng vị thần, siêu việt chủ thần, do đó siêu thoát vũ trụ.

Dịch: Truyện đã hoàn thành không lo dtop.
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
41,330
Linh khí
95
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • caothubongroo đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • tt9piyu đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • tt9piyu đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • [email protected] đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
tt9piyu Avatar

tt9piyu

Level: 0
Đen Bạc Đỏ Tình
3
150
88550

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

17 bình luận


tt9piyu 50
caothubongroo 25