Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Thanh mai trúc mã ngồi cùng bàn dĩ nhiên trở thành đại minh tinh, lại hung lại manh.

PS: Sách mới của Liễu Hạ Huy là tác viết rất hay trong thể loại đô thị.Bên Trung tác mới vừa khai sách mới phát một chương liền hơn 12 Minh Chủ và hàng trăm cmt hóng hớt truyện.

Cùng tác giả của Hỏa Bạo Thiên Vương, Cận Thân Bảo Tiêu, Bác Sĩ Thiên Tài, Chung Cực Giáo Sư, Lân Gia Hữu Nữ Sở Trưởng Thành.
Mới nhất
15 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
329,090
Linh khí
195
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đỉnh Cấp
88
54559
5152

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

142 bình luận


Kute9x 35
Alismi 30
xdkama100 25
batquaidaosi 5