Mau xuyên: Báo cáo kí chủ, ngài đã bị công lược!
/dap thêm chữ mau xuyên tên quá dài k đăng dc
(nữ cường nam mạnh, nam chính là cùng một người) làm một cái bản thân cũng rất cay gà hệ thống, thế mà bị Chủ Thần khóa lại càng cay gà kí chủ! Hệ thống sinh không thể luyến mà tỏ vẻ, ta không sống được! Không nghĩ đến kí chủ dĩ nhiên nói muốn dẫn nó trang bức dẫn nó bay để nó trở thành ngưu bức nhất! Được rồi, liền tin ngươi một lần, ta muốn làm vị diện Chủ Thần! Thế nhưng là, tiến vào Vị Diện kí chủ vì cái gì một lời không hợp liền muốn Hủy Diệt Thế Giới? ! Hủy ta còn tưởng làm cái cọng lông Vị Diện Chủ Thần a?

# ta khả năng gặp giả kí chủ #

# chỉ có ái tình lực lượng mới có thể để cho kí chủ đình chỉ Hủy Diệt Thế Giới #

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
441,792
Linh khí
505
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

80 bình luận


๖ۣۜƙ¡ℳ♛๖ۣۜ☪ɦủ♛๖ۣۜßα♛๖ۣۜßα 195
dinhthetan01 85
amesekai 70
₪ܨ๖ۣ November™₪ 60
ܨ๖ۣۜßạch๖ۣۜՇrạch 35
levian 35