Đánh giá
Đã có 36 người đánh giá
20 tuổi Trang Tân mới ra xã hội, khắp nơi bị người làm khó dễ.

Ra mắt càng là đụng phải bạn học cũ bạn gái, bị bạn học cũ nhục nhã.

Kết quả kích hoạt bối cảnh hệ thống, ngoài cửa vang lên ô tô oanh minh, đám người lúc này mới phát hiện, Trang Tân bối cảnh cư nhiên như thế kinh khủng!

[ keng, kích hoạt bối cảnh 1, quận thành đệ nhất gia tộc, Trang gia duy nhất nam đinh. ]

[ keng, kích hoạt bối cảnh 2, Hoa quốc thương nghiệp thiên tài 'Nhiếp Hàn Nhi' vị hôn phu. ]

[ keng, kích hoạt bối cảnh 3, bất động sản ông trùm 'Chu Tả' sinh tử chi giao. ]

[ keng, kích hoạt bối cảnh 4, thần tượng ca sĩ scandal bạn trai. ]

PS: Kịp tác..........

Đề cử

vote
Linh khí
760
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
127
92170
40231

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

182 bình luận


sonphan 610