Đánh giá
Đã có 13 người đánh giá
"Trang bị toàn bộ nhờ nhặt hệ thống đang ở quét hình ..... Quét hình hoàn thành "

"Sử dụng điều khoản: Bởi bổn hệ lệ thuộc với DIY chế tác, khả năng tồn tại tai hoạ ngầm, cũng không bị « hiện lên thương pháp » bảo hộ, người sử dụng sử dụng hệ thống thuộc về tự phát, tự nguyện hành vi, sử dụng sinh ra tất cả bất lương hậu quả từ sử dụng người tự gánh vác "

Tống Nhất Đao: "Gì ngoạn ý ?"

"Bổn hệ thống không bán về sau, không khắc phục, không an toàn bảo đảm, mời người sử dụng cẩn thận tuyển trạch có hay không trói chặt bổn hệ thống "

Tống Nhất Đao: "Như thế hổ sao?"

"Kiểm tra đo lường đến ký chủ vì không phải sinh mệnh có trí tuệ, nhảy qua tuyển trạch bộ phận, khai mở tự động trói chặt "

Tống Nhất Đao "...."

Giới thiệu vắn tắt vô năng, hoan nghênh thử độc
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử

vote
Linh khí
145
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Thần Thoại
97
64371
224480

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

110 bình luận