Đánh giá
Đã có 11 người đánh giá
Âu sầu thất bại bất động sản người mới Trần Tấn đạt được một cái nghịch thiên APP!

"Đinh" phát hiện mới hộ khách, nhu cầu: ...

"Đinh" phát hiện xứng đôi phòng nguyên...

Từ đây trò chơi bất động sản nghiệp, nghênh đón nhân sinh đỉnh phong?

"Đinh" điểm tích lũy không đủ, xin mau sớm kiếm lấy điểm tích lũy!

Trần Tấn: "WTF?"


p/s: Ai thích quyền mưu chính trị,thương nghiệp đọc đảm bảo hay, đấu đá nhau cân não lắm

✨Đừng quên chấm điểm cuối chương mỗi khi đọc 50 chương (đọc trên web).
✨Cầu Nguyệt Phiếu.
✨Tặng Kim Đậu.
---Đây là động lực để mình ra chương mới !Cám ơn!---
✨Mỗi người thích một kiểu. Không yêu đừng nói lời cay đắng.
✨Nếu thấy không hay hoặc không hợp gu vui lòng ấn " Ctrl +W " or "Ctrl +F4" .Cám ơn nhiều !!!
✨Xem truyện khác mình convert tại đây: http://truyencv.com/member/58829

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
325,957
Linh khí
400
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Sơ Cấp
32
16753
343554

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

95 bình luận


tuyettathien 195
chikien123 25
Voquocthoi99 25
luckyhellboy 15
quoctin777 10
vcanhnguyen 10
hacphieu 5
batetrung01 5