Đánh giá
Đã có 20 người đánh giá

Một vị Lão Ma Đầu vượt qua đến Dị Giới, trở thành Bỉ Mông cùng Naga con lai, ở Dị Thế Đại Lục, lẫn vào phong sinh thủy khởi, bá khí lẫm nhiên ~

Tân Thư ( triệu hoán mỹ nữ quân đoàn ) đã truyện, hoan nghênh mọi người thưởng thức

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Trung Cấp
45
36820
283354

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận