Leach bị cách mạng Nữ Thần ném đến dị thế giới, nơi này đầy trời Thần Ma, siêu phàm như cẩu, phấn đấu ra cái ăn ngon mặc đẹp tiền đồ liền rất khổ cực, Nữ Thần lại muốn hắn ở chỗ này nhấc lên oanh oanh liệt liệt phàm nhân cách mạng.

Không có nữ Vu, chỉ có ma nữ. Súng pháo thuốc nổ máy hơi nước đánh không lại Thần thuật ma pháp linh lực, chỉ có thể vận dụng tín ngưỡng vũ khí. Sinh trưởng ở hồng kỳ dưới Leach, chỉ có dựa vào tiên tiến nhất tư tưởng, ở Farn thế giới tru Thần đồ ma, chiến thiên đấu địa, đem hồng kỳ cắm đầy toàn bộ Farn.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
93,852
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

zzZQ.HuyZzz Avatar

zzZQ.HuyZzz

Level: 3
Converter Trung Cấp
67
44724
114829

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

77 bình luận


❖⊰๖ۣۜLier⊱❖ 25
lostyes 5