Kiếp trước Lục Hiên là trong vũ trụ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Thiên Tôn!

Ngoài ý muốn trùng sinh về tới ngàn năm trước Địa Cầu linh khí một lần nữa thức tỉnh thời điểm, khi hắn một lần nữa đạp vào đầu này con đường tu hành thời điểm, kiếp trước tất cả bất bình đều đem sửa, tất cả địch nhân đều phải bại vong!

Tu vô địch pháp, đi vô địch đường, ở kiếp này, ta đã định trước vô địch!

Phó Khiếu Trần sách mới, cùng tác với: Vũ Thần Không Gian và Tu Luyên Cuồng Triều.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
477,360
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
141
75536
48214

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

81 bình luận