Đánh giá
Đã có 77 người đánh giá

Cuối thời Đông Hán

Vô số anh hào làm xiếc

Kỳ trân nữ tử nấp trong khuê phòng

Nơi này có, danh thần, danh tướng, minh chủ.

Nơi này có, binh qua, thiết kỵ, phạt mưu.

Chu Kiên hiện đại Binh Vương, trùng sinh tại Lư Giang vọng tộc Chu thị, tức không cam lòng tại người xuống, tất nhiên khi tranh giành ăn ở hùng.

Đời sau có mây:

Hán Mạt Tam quốc điểm bắt đầu, duy Chu thị xưng hùng tai!​

Cho bạc tại đây cứ cho thoải mái:
http://truyencv.com/member/24244

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

phithien257 Avatar

phithien257

Level: 0
Đẹp Trai Có Gì Sai
8
3822
116675

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận