Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Xuyên qua chư thiên vạn giới, tìm kiếm đạo pháp chân lý.

Quỷ quái, cương thi, hồ yêu, Thiên Tiên...

Thần thông ngàn vạn, vô cùng đại đạo, ta chỉ hỏi một câu, có thể được trường sinh hay không?
Mới nhất
4 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
441,450
Linh khí
140
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Hoàng Châu Avatar

Hoàng Châu

Level: 7
Converter Tông Sư
143
124813
296324

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

49 bình luận


dodaiduong97tb 105
Phong Lăng Vô Thường 10