Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Tinh Hà vô hạn, vạn tộc tranh bá, nhân tộc ở chếch một góc, thiếu niên Dương Phong mang theo truyền thừa tháp xuyên qua mà đến, đạp ngàn vạn thi cốt bước lên nhân tộc vương tọa, dẫn dắt nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, uy áp vạn tộc, chinh chiến vạn giới, chúa tể Tinh Hà.tu vi võ đạo chia làm Hậu Thiên cảnh, Tiên Thiên cảnh, Pháp Lực Cảnh, Kim Đan cảnh, Thần Hạch cảnh, Nguyên Thần cảnh, Động Thiên cảnh, Pháp Tắc Cảnh, Tiên Nhân Cảnh, Thánh giả cảnh, Vĩnh Hằng Cảnh
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
181,629
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Ta Là Siêu Nhân
26
14758
1509

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

20 bình luận