Đánh giá
Đã có 8 người đánh giá
[ phi lô mạng tiếng trung A cấp ký kết tác phẩm: Chung Cực Nhất Ban Chi Tối Cường Chiến Thần ] ta là Tô Hạo, biệt danh Tô Nhật Thiên, danh hiệu Chiến Thần!

Cố sự từ ta xuyên việt đến Chung Cực nhất ban thế giới, có được Long Châu Rút Thưởng Hệ Thống sau bắt đầu . . .

PS1: Uy tín lâu năm tác giả, nhân phẩm cam đoan, ngàn vạn chữ tác phẩm cam đoan.

PS2: Trước kia tác phẩm: [ Marvel: Vương Giả Hàng Lâm ] [ Marvel: Bất Hủ Vương Tọa ] [ Cương Ước: Tối Cường Tử Thần ] [ Marvel: Doa Doa no Mi ] [ Comic: Tối Cường Phản Phái ]

PS3: Nữ sẽ thu hết!!!

PS4: Truyện 100% vào vip, thận trọng khi nhảy!!!

❂❂❂ Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%. Và tốc độ ra chương ko nhanh đc.

❂❂❂ Mỗi ngày max 20c, có thời gian sẽ up thêm 5 - 10c nữa... /go

❂❂❂ Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 1 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương

Ảnh nữ:
Vương Mã Lệ: https://goo.gl/L4YNyc
Điền Hân: https://goo.gl/vxX3Ae
Tiểu Từ: https://goo.gl/8KFVE5
Hoa Phục Long: https://goo.gl/Y2YF8D
Hàn Khắc Lạp Mã Hàn: https://goo.gl/yoH4Mz
Thái Vân Hàn: https://goo.gl/PmPRav
Thái Ngũ Hùng: https://goo.gl/RyB1BZ
Điêu Thuyền: https://goo.gl/jEbZoV
Tiểu Kiều: https://goo.gl/m8FLGk
Cam Chiêu Liệt: https://goo.gl/GMqNkr

....Còn nữa....

Đề cử

vote
Linh khí
225
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
73
100621
48804

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

173 bình luận