Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Vạn giới dung hợp, vô số thứ nguyên khe hở xuất hiện trên địa cầu, thế giới bước vào kỷ nguyên mới.... .

An Gia Huy phát hiện trong thân thể mình có một gốc Ác Ma Thụ, còn có một cái Thâm Uyên thế giới, từ đó chính là thống lĩnh Ác Ma đại quân, xâm chiếm vạn giới .

Đổi cái giới thiệu cho dễ hình dung .


Tác giả định nghĩa thể loại : Đại phản phái, phía sau màn hắc thủ, vi diện xâm lấn, hệ thống, lão gia gia .

Truyện Việt, nguy cơ drop cao, không đề nghị nhảy hố .

Truyện viết ở thế giới song song, nội dung không liên quan đến chính trị hay tôn giáo, tên của địa danh và quốc gia sẽ bị thay đổi .
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
113,100
Linh khí
65
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • magicien buff Thất Thải Châu
    5 tháng trước
  • xemchua đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    5 tháng trước
Momonosuke Avatar

Momonosuke

Level: 0
1
8
1202

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

21 bình luận


magicien 60
xemchua 5