Đánh giá
Đã có 14 người đánh giá
Có dạng này một gian thần kỳ tiệm tạp hóa, nó mặt trong có thần trù chưa bao giờ nghe tươi tốt đồ gia vị, kiếm sĩ tha thiết ước mơ tuyệt thế kiếm kỹ, Yêu tộc kiên nhẫn truy tìm hóa hình dược tề, còn có lấy một địch ngàn siêu cấp khôi lỗi, hủy thiên diệt địa đáng sợ cấm chú, siêu việt sinh tử vô địch công pháp. . . Ngươi có thể nghĩ tới nơi này tất cả đều có.

P/s: Truyện sảng văn , đọc giải trí xả stress, thế nên đừng nói logic gì gì ở đây.

Trong sách có hai cái đại lục, tu hành hệ thống cũng chia là hai cái, chủ giác ngay từ đầu tiếp xúc đều là Thần Ma đại lục người nơi này chủ yếu là lấy ma pháp sư cùng kiếm sĩ làm chủ.

Ma pháp sư: Một đến ba cấp được xưng là ma Pháp Sĩ.

Cấp bốn: Ma pháp sư.

Cấp năm: Đại ma pháp sư.

Cấp sáu: Ma đạo sư.

Cấp bảy: Đại ma đạo sư.

Cấp tám: Pháp thánh.

Cấp chín: Pháp thần.

Kiếm sĩ: Một đến ba cấp được xưng là kiếm giả.

Cấp bốn: Kiếm sĩ.

Cấp năm: Đại kiếm sĩ.

Cấp sáu: Kiếm sư.

Cấp bảy: Đại kiếm sư.

Cấp tám: Kiếm thánh.

Cấp chín: Kiếm thần.

Tiên Linh đại lục chỉ có một loại tu tiên giả, tu luyện hệ thống cùng Thần Ma đại lục đem đối ứng.

Một cấp đến cấp ba: Đoạn Thể cảnh, Ngưng Khí cảnh, Luyện Khí cảnh. Phân biệt đối ứng ma pháp sư kiếm sĩ một đến ba cấp.

Cấp bốn: Ngũ Hành cảnh.

Cấp năm: Tứ Cực cảnh.

Cấp sáu: Tam Tài cảnh.

Cấp bảy: Lưỡng Nghi cảnh.

Cấp tám: Quy Nhất cảnh.

Cấp chín: Tiên Linh cảnh.

Hai cái đại lục cùng một cảnh giới sức chiến đấu cơ bản ngang hàng.
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử Toái Mạch

vote
655,492
Linh khí
185
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
87
112160
600795

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

120 bình luận


BemnDemon 60
thanthanhwe123 50
ᴀuтнoʀ _ тʀườɴԍ 40
tsubakiinaho 20
Thuần Dương Chân 5
mrbeo 5