Lý Hành mỗi đêm cũng sẽ rơi vào một cái đáng sợ mộng, trong giấc mộng có vô số quái vật kinh khủng, mà đánh chết những quái vật này có thể cường hóa thân thể thuộc tính.

Từ nay thân thể vô địch, hoành hành hiện thế, đánh bể hết thảy không phục!

...

...

Quyển sách ý nghĩa chính:

Bắp thịt chính là lực lượng, lực lượng đánh vỡ hết thảy!

Ai ủng có sức mạnh, người đó liền nắm giữ chân lý...

* Truyện Không Vip nhé

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
216,022
Linh khí
55
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
79
109018
98737

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

33 bình luận


Nguunhan 10
nguyenvanhieu012 10
srwjngs 5