Đánh giá
Đã có 15 người đánh giá
Bóng tối bao trùm, trật tự sụp đổ, nhân tính không có... Kêu rên tấu vang tử vong, tuyệt vọng cùng khủng bố buông xuống!

Địa Ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian.

Trần Trùng biết, tại cái này sụp đổ thế giới, quyền tức là quyền, chỉ có quyền đầu trước đây, đạo lý tài năng xâm nhập nhân tâm!

+ Sói xuất phẩm là tinh phẩm

+ Hố nông sâu chưa check

+ Tình trạng ra chương đều, k lo thiếu thuốc

+ Mọi người có thể qua đây đọc các bộ khác mà mình làm: http://truyencv.com/truyen-dang-boi/37273/
Mới nhất
15 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
400,812
Linh khí
50
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • myclorua003 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • 27052000 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Timdaigiaochu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • fyn1 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước

Cùng tác giả

Danh Hào Đổ Bóng
75
51385
2589

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

41 bình luận


myclorua003 25
fyn1 10
27052000 10
Timdaigiaochu 5