Đánh giá
Đã có 12 người đánh giá
【2016 lửa nóng nhất tiểu thuyết 】

Tế Ấn, mỗi người chỉ có thể thức tỉnh một cái. Mà hắn lại thức tỉnh ra chín cái thần bí nhất Tế Ấn!

Âm Kiếm, toàn Thiên Hạ duy nhất chín chuôi mạnh nhất Hồn khí. Mà hắn lại nắm giữ chín chuôi Âm Kiếm bên trong cường đại nhất một thanh!

Hắn cầm giữ có vô hạn hồn lực Hồn Nguyên Chi Thể! Vạn năm trước Vạn Thú Chi Chủ là hắn ấn bên trong Hồn Thú!

Hắn muốn mở ra Cửu Ấn Huyết Mạch! Tập hợp đủ Cửu Âm Thần Kiếm! Chôn vùi Ma tộc! Nhất thống Thiên Hạ!

Hắn là trùng sinh từ dị giới đại lục Thần Hoàng, hắn gọi Giang Ly!

Đẳng cấp: Tế Hồn Sĩ —— Tế Hồn Sư —— Đại Tế Sư —— Tế Linh —— Tế Tôn —— Tế Chủ —— Tế Vương —— Tế Đế —— Tế Hoàng —— Tế Thánh —— Tế Thần.
Mỗi cái đại cảnh giới chia làm chín cái nhỏ cấp.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Truyện đã full.
Ngày 40c. Tặng Kim Nguyên Đậu và Nguyệt Phiếu sẽ bạo chương
1 Kim Nguyên Đậu = 10c
1 Nguyệt Phiếu = 2c ( 5 nguyệt phiếu trả 1 lần)
Cầu Kim Nguyên Đậu Cầu Nguyệt Phiếu
Mới nhất
11 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
20
Linh khí
81
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Phu Quân Của Cá
42
34391
30385

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

10 bình luận


phamthanhtoan104@ 50
vobathien@ 10
linhhon49@ 10
truonganpro1996 10
peasagus 1