Đánh giá
Đã có 8 người đánh giá
Giới thiệu tóm tắt: Thế Gian bất công, ta lợi dụng kiếm làm phán xét!

Thiên đạo vô tình, ta lợi dụng kiếm hóa hữu tình!

Một chịu đủ Thế Gian ác ý thiếu niên, còn nhỏ nội tâm, rất sớm lập xuống cường giả chi chí!

Chỉ cần ông trời dám cho hắn cơ hội, hắn sẽ Nhất Phi Trùng Thiên, chọc thủng này cựu bầu trời!

Mong mọi người ủng hộ ạ .
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
36,210
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • smlye98 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    8 tháng trước
  • smlye98 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    8 tháng trước

Cùng tác giả

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

9 bình luận


30