Đánh giá
Đã có 74 người đánh giá
Ở kiếp trước, hắn là Côn Hư Cửu Tinh Cổ Thần, tên là Xi Vưu.

Ở kiếp này, hắn chuyển thế trọng sinh, tên là Tuyên Mặc.

Nơi này Tiên Giới, cũng động phủ.

Tiên Tổ mối hận, chưởng duyên sinh diệt.

Tịch mịch như ngủ, trời xanh như máu.

Hết thảy, theo động phủ giới bắt đầu.

Ngày sau cước đạp thiên, ta vi Hồng Hoang giới, giới tôn phía trên, thứ mười dương!
Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
171,970
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Thụy Mộng Vô Tâm
49
10437
42

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận


banchung1 5