Tôi tên Đạt...và tôi đã bị cắm sừng!
Khá là đen đủi nhỉ? Ờ thì cũng nên chấp nhận thôi nhỉ? Nhưng không sao Hệ thống bao nuôi ta rồi!

"Hệ thống-chan! Tôi muốn mở rương vàng!" Đạt mở màn hình lên thao tác!

"Nhận được Decade Driver!"

"Ta thành Kamen rider rồi nè!" Đạt giơ lên đồ biến hình và đặt lên bụng!

Sau đó Đạt từ Rider book bên hông trái lấy ra 1 tấm thẻ bài hình Decade và gắn vào Driver!

"Kamen rider Decade!"

"Henshin!"

Lần thứ 2 rút thưởng :" Nhận được trái ác quỷ!"

"Mùi vị gì vậy? Mùi phân sao?" Đạt run rẫy nhai trái ác quỷ thật chậm rãi và nuốt ực xuống !

"Mẹ...lấy cho con nước súc miệng Vim à nhầm...nước gì đó cũng được!"
.....
( Truyện đầu tay của ta.....giúp ta hoàn thiện nó đi,mơn nhiều!)

Nếu được xin ít xiềng nhỏ ủng hộ thôi!
Nếu truyện đi ngược với Gu thì hãy đóng tab đừng nói lời nặng lòng!

Nếu main có thiếu sót nặng gì...lên tiếng...có thời gian ta sửa lại!

Xin mời chiêm ngưỡng tác phẩm của ta!

À quên, main có hậu cung, có lẻ rất nhiều vì ta muốn đi nhị thứ nguyên!
Cho nên trung trinh nhân sĩ, không chịu nổi thì bái bai ta không tiễn!
Thà dư chứ không thiếu, main sẽ không thu ai ngoài nữ nhân trong tác phẩm!
Có lẽ sẽ có 1 tí ngoại lệ! Hên xui!

Cầu đánh giá vote và like !

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
883,379
Linh khí
435
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • AjinHien96 đề cử 7 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • minhthang0 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • TAT đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • tuanminhnguyen đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • mangekyouxp đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Kyr đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Tumkqn321 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Prince2409 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Tumkqn321 buff Thất Thải Châu
  2 tháng trước
 • bikachu123 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Flamacos đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • bibeo9000 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • tientien2 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • bibeo9000 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • tinh1511vngl đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • bibeo9000 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Tumkqn321 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • crazyboy74 tặng 1,000 đậu cho Nanosoldier
  2 tháng trước
 • TAT đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
Nanosoldier Avatar

Nanosoldier

Level: 0
1
103
1000

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

430 bình luận


bibeo9000 125
Tumkqn321 100
AjinHien96 35
bikachu123 25
mangekyouxp 25
TAT 25
minhthang0 25
tientien2 15
Flamacos 10
Kyr 10
10
crazyboy74 5
tinh1511vngl 5
Prince2409 5