Đánh giá
Đã có 57 người đánh giá
Ta chính là kiếm.

Ngàn dặm giết một người, mười bước không muốn đi.

Ngàn dặm giết một người, mười bước không được đi.

Ngàn dặm giết một người, mười bước? Không được!

Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta.

Đại Đạo Triều Thiên, tất cả chấp nhất kiếm.


.................................

Nếu như nhân sinh có thể làm lại, ta đại khái vẫn là như vậy. —— Tỉnh Cửu

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
7,981,060
Linh khí
995
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • bmtr08 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • nguyenbaoquoc95 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • moyan1411 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • bmtr08 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • yui01 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • [email protected] đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • bmtr08 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • warlock126 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • bmtr08 buff Thất Thải Châu
  6 tháng trước
 • Miyami đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • bmtr08 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • metanol123 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • bmtr08 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • bmtr08 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • diephy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • doanhtu đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • saitohken đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • bmtr08 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • windofsun đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • windofsun đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • diephy đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • bmtr08 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • diephy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
DarkHero Avatar

DarkHero

Level: 7
Converter Tông Sư
98
119451
1153914

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2598 bình luận


bmtr08 165
ཌρɦ๏ฑǥ❛❜Ϯửད 90
VoCuc23 50
doanhtu 50
diephy 50
yui01 50
kinggaina 5
hphucho0 10
oklee083 20
fyabds 10
quochuycs97 5
thanhsac199 5
Doladong123 30
❣廴DạʚƬiêu♫Diêuღ 20
chiennm01 5
batquaidaosi 5
eddy 10
windofsun 20
Hoa Rơi Cửa Phật 5
Vanguard_T 15
0972220739 5
saitohken 10
metanol123 5
Miyami 5
warlock126 5
moyan1411 5
nguyenbaoquoc95 5