Tô Dạ xuyên qua đến bao la vô cùng, đặc sắc xuất hiện huyền huyễn thế giới, thu hoạch được Đại đế truyền thừa hệ thống, từ đây đạp lên nghịch thiên cải mệnh con đường tu luyên.

Ngàn vạn đại đế đạo pháp thần thông, thuận tay nhặt ra,

Ta có một kiếm, nhưng khai thiên môn, chỉ cần một chỉ, có thể trảm thần long!

Một cái không có Lạc Tông môn ngoại nhân để tử, đi qua sơn môn, đối mặt hạo đãng thế giới, khoái ý ân cừu...

Cảnh giới phân chia: Bàn Huyết, Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Tám Môn, Hóa Rồng, Thông Thiên, Tôn Giả, Thánh Hiền, Chí Tôn, Tiên Vương, Tiên Đế.
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
259,922
Linh khí
190
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

22
1164
70

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

41 bình luận


gen003 80
anhgama97nd 20
hungthinh1507 5
)(♤AN♤Đế♧¡)( 5