Chuyển kiếp Đại Đường, trở thành Tam Hoàng Tử Lý Khác.

Lý Khác biểu thị, làm cái hoàng tử cũng không có gì không được, ngược lại hắn cá mặn đến cùng.

Để cho hắn đi đánh giặc? ! Ngượng ngùng, ta cá mặn!

Để cho hắn đi viết sách? ! Ngượng ngùng, ta cá mặn!

Nhưng chính là như vậy một vị cá mặn hoàng tử

Cuối cùng lại không giải thích được trở thành Đại Đường Thái Tử Gia, thậm chí là Đương Kim Thánh Thượng!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
145,949
Linh khí
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
79
107629
89042

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

40 bình luận


CuuThienVu 20
anhgama97nd 15
degemy 5