Chuyển kiếp Đại Đường, trở thành Tam Hoàng Tử Lý Khác.

Lý Khác biểu thị, làm cái hoàng tử cũng không có gì không được, ngược lại hắn cá mặn đến cùng.

Để cho hắn đi đánh giặc? ! Ngượng ngùng, ta cá mặn!

Để cho hắn đi viết sách? ! Ngượng ngùng, ta cá mặn!

Nhưng chính là như vậy một vị cá mặn hoàng tử

Cuối cùng lại không giải thích được trở thành Đại Đường Thái Tử Gia, thậm chí là Đương Kim Thánh Thượng!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
118,845
Linh khí
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
63
97258
51985

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

38 bình luận


CuuThienVu 20
anhgama97nd 15
degemy 5