B.faloo trung văn võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường chi cha ta là Trình Giảo Kim

"Muốn cho ta Trình Xử Hữu cưới công chúa, làm đại quan, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Oa nha nha nha nha nha, tức chết lão tử ngươi! Ta Trình Tri Tiết sao có thể sinh ra ngươi loại con này, nhìn ta đánh không chết ngươi!"

"Cha! Có chuyện dễ thương lượng! Trước tiên đem trong tay ngươi này hai thanh Tuyên Hoa lưỡi búa to buông xuống!"

Cứ như vậy, một cái đến từ thế kỷ 21 linh hồn, tại hai thanh Tuyên Hoa lưỡi búa to "Thúc giục" dưới, vượt qua cưới công chúa, làm cao quan mục nát sinh hoạt.

Ân thật là thơm!

***** TRUYỆN FREE 100% KHÔNG VÀO VIP

***** Truyền hài, cả nhà main bựa, tình hình là có nhiều hơn 1 vợ, còn là bao nhiêu thì k biết

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
220,268
Linh khí
1,345
Điểm ái mộ

Minh chủ

buithaian0944@ Avatar [email protected]

Điểm ái mộ: 1000

Converter Cao Cấp
91
66006
119426

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

71 bình luận


Cloud 100
Toanvn 100
thachotau0123 50
01226898724 30
natsudra 25
༗꧁༺ℒữ༒ℬố༻꧂༗ 10
thanhluan581 5
NamCungUy 5
๖ۣۜNein๖ۣۜ๖ 5