Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Đại Đường Trinh Quan trong thời kỳ, thần bí phong thú thiếu niên Pháp Sư Triệu Hàn, bắt yêu hàng ma, lũ phá kỳ án, cuốn vào quyền biến đại chiến, trên Đấu Đế Vương Tướng tướng Âm Mưu Gia, dưới cứu tế Cửu Châu trăm họ bình thiên hạ, thành tựu một đời Đại Đường Thần Thám Pháp Sư truyền kỳ!

~ Ngày 30 chương
~ Xin mn hỗ trợ chấm điểm :)
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử

vote
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • mastish đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    2 tuần trước
Bóng Tối Trước Bình Minh
131
83301
27255

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

27 bình luận


mastish 5