Đánh giá
Đã có 18 người đánh giá
“Lý Thế Dân, ta là ngươi tổ tông."

Ngoài cửa hoàng thành, một tiếng hò hét truyền đến, đến lúc này Đại Đường đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

"Tiểu tổ tông của ta, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi sao!" Lý Thế Dân khóc không ra nước mắt nói.

"Không thể, làm người không gây sự, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào!" Lý Bộ Phàm nói ra.

"Vậy nếu không ta đem Lệ Chất gả cho ngươi!" Lý Thế Dân nhìn xem Lý Bộ Phàm nói ra.

"Cái này có thể, xem ở Lệ Chất mặt mũi, ta liền trước yên tĩnh 1 tháng!"

"Hô, 1 tháng a, lại nói, ta có phải hay không hẳn là lại sinh thêm mấy đứa con gái."

Xuyên việt đại Đường, thành Lão Tử truyền nhân, Lý thị nhất mạch tiên tổ, bối phận lớn một cấp, có thể ép chết người.

Đây chính là 1 cái hùng hài tử ở Đại Đường cố sự.

***** Truyện hài giải trí

***** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
698,355
Linh khí
570
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
98
70740
5851

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

71 bình luận


mieu 150
jayron 100
thuongla91 95
¤Mr_Vô_Tठ80
congabeo 25
quangtuan2014vn 20
naratoakatsuki 20
KinGcR7 5
takh 5