Võ Đức năm thứ 6, Đại Đường sơ định, trăm phế đợi hưng. Thái tử ngồi vững đông cung, Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng. Võ tướng đặt giang sơn, văn thần tư Trì Quốc.

Tần Thiên chuyển kiếp tới chỉ muốn làm một cái tốt tướng công, để cho người nhà mình được sống cuộc sống tốt.
Mới nhất
13 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
164,215
Linh khí
835
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

dzungit Avatar

dzungit

Level: 2
Converter Sơ Cấp
28
33150
51266

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

86 bình luận


ryohayashi 115
Suolzzz 100
Tiểu ren ren 50
Yeuemnhieu 25
duyhuudn1991 20
cuongdollatb 15
んạイ 乃ụノ 刀んỏ 10
lam_tac1997 10
mrt88 5